Dyplomowanie

Zasady realizacji procesu dyplomowania
na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

 

 

Dodatkowa informacja opiekuna pracy dyplomowej

 

 Dokument DOC

 

Obliczenie średniej ważonej ocen uzyskanych w czasie studiów
 na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

 

 Dokument DOC

 

Uchwała nr 356/5 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
z dnia 12 grudnia 2017 r.

 

w sprawie zmiany treści załącznika nr 2, 3 i 7 uchwały nr 326/1 Rady Wydziału z dnia 15 września 2015 r. 
(z późniejszymi zmianami) dotyczącej zasad dyplomowania
 na Wydziale
Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

 

 Dokument DOC

 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 356/5 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu 
  Temat pracy dyplomowej 

 

 Dokument DOC

 

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 356/5 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu 
Wymagania stawiane pracom dyplomowym na kierunku studiów Oceanotechnika

 

 Dokument DOC

 

Załącznik nr 7 do Uchwały nr 356/5 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu 
  Recenzja pracy dyplomowej 

 

 Dokument DOC

 

Uchwała nr 326/1 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
z dnia 15 września 2015 r.
w sprawie zasad dyplomowania na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

 Dokument DOC

 

Załącznik do Uchwały nr 326/1 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
Zasady dyplomowania na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

 

 Dokument DOC

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 326/1 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
Formularz zgłoszenia tematu pracy dyplomowej

 

 Dokument DOC

 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 326/1 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
Temat pracy dyplomowej

 

 Dokument DOC

 

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 326/1 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
Wymagania merytoryczne

 

 Dokument DOC

 

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 326/1 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
Wymagania edycyjne

 

 Dokument DOC

 

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 326/1 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
Oświadczenie autora pracy dyplomowej

 

 Dokument DOC

 

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 326/1 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

 

 Dokument DOC

 

Załącznik nr 7 do Uchwały nr 326/1 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
Wzór recenzji pracy dyplomowej

 

 Dokument DOC

 

Załącznik nr 8 do Uchwały nr 326/1 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
Informacja o egzaminie dyplomowym

 

 Dokument DOC

 

Załącznik nr 9 do Uchwały nr 326/1 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
Protokół egzaminu dyplomowego

 

 Dokument DOC

 

Załącznik nr 10 do Uchwały nr 326/1 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
Terminarz realizacji procesu dyplomowania

 

 Dokument DOC

Przewodniczący Komisji Egzaminów dyplomowych

 


Wykaz pytań na egzaminy dyplomowe 

Budowa jachtów:Chłodnictwo i klimatyzacja:Inżynieria bezpieczeństwa:


Oceanotechnika:


Transport: