Dyplomowanie

 

Zasady realizacji procesu dyplomowania
na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

 

 

 

Aby złożyć  pracę dyplomową w Dziekanacie...
- wskazówki dla dyplomantów

  Dokument DOC

 

Wniosek o wydanie dyplomu ukończenia studiów

 


 Dokument DOC

 

Zarządzenie nr 18 Dziekana
Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie zasad dyplomowania na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie


Załącznik:
ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNIKI MORSKIEJ i TRANSPORTU


Załącznik 1:
Wzór zgłoszenia tematu pracy dyplomowej


Załącznik 2:
Wzór tematu pracy dyplomowej


Załącznik 3:
Wymagania stawiane pracom dyplomowym


Załącznik 4:
Wymagania edycyjne stawiane pracom dyplomowym


Załącznik 5:
Wzór oświadczenia autora pracy dyplomowej


Załącznik 6:
Wzór podania do dziekana


Załącznik 7:
Wzór recenzji pracy dyplomowej


Załącznik 8:
Wzór ogłoszenia


Załącznik 9:
Wzór protokołu egzaminu dyplomowego


Załącznik 10:
Terminarz realizacji procesu dyplomowania
 Dokument DOC

 

 

 

 


 Dokument DOC

 

 Dokument DOC Dokument DOC Dokument DOC

 


 Dokument DOC Dokument DOC

 

 Dokument DOC

 

 Dokument DOC

 

 Dokument DOC Dokument DOC

 

 Dokument DOC

  

 

Obliczenie średniej ważonej ocen uzyskanych w czasie studiów
 na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

 

 

 Dokument DOC

Przewodniczący Komisji Egzaminów dyplomowych

 


Wykaz pytań na egzaminy dyplomowe 

Budowa jachtów:Chłodnictwo i klimatyzacja:Inżynieria bezpieczeństwa:


Oceanotechnika:


Transport: