Dyplomowanie

 

Zasady realizacji procesu dyplomowania
na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

 

 

 

Zarządzenie nr 80 Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2022 r.
w sprawie Procedury dyplomowania
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
 Dokument PDF 

Aby złożyć  pracę dyplomową w Dziekanacie ...
Wskazówki dla dyplomantów

 


 Dokument DOC

 

Wniosek o wydanie dyplomu ukończenia studiów

 


 Dokument DOC

 

Zarządzenie nr 18 Dziekana
Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 24 maja 2021 r.
w sprawie zasad dyplomowania na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
 Dokument DOC 

Załącznik:
ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNIKI MORSKIEJ i TRANSPORTU


 Dokument DOC 

Załącznik 1:
Wzór zgłoszenia tematu pracy dyplomowej


 Dokument DOC 

Załącznik 2:
Wzór tematu pracy dyplomowej


 Dokument DOC 

Załącznik 3:
Wymagania stawiane pracom dyplomowym


 Dokument DOC 

Załącznik 4:
Wymagania edycyjne stawiane pracom dyplomowym


 Dokument DOC 

Załącznik 5:
Wzór oświadczenia autora pracy dyplomowej


 Dokument DOC

 

Załącznik 6:
Wzór podania do dziekana


 Dokument DOC 

Załącznik 7:
Wzór recenzji pracy dyplomowej


 Dokument DOC 

Załącznik 8:
Wzór ogłoszenia


 Dokument DOC 

Załącznik 9:
Wzór protokołu egzaminu dyplomowego


 Dokument DOC 

Załącznik 10:
Terminarz realizacji procesu dyplomowania


 Dokument DOC 

Obliczenie średniej ważonej ocen uzyskanych w czasie studiów
 na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

 

 

 Dokument DOC

Przewodniczący Komisji Egzaminów dyplomowych

 


Wykaz pytań na egzaminy dyplomowe 

Budowa jachtów:Chłodnictwo i klimatyzacja:Inżynieria bezpieczeństwa:


Oceanotechnika:


Transport: