Dyplomowanie

 

Zasady realizacji procesu dyplomowania
na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

 

 

 

Aby złożyć pracę dyplomową...
Wskazówki dla dyplomantów


 Dokument DOC  (format:  docx, rozmiar:  17,20 kB) 

Zarządzenie nr 20 Dziekana
Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie zasad dyplomowania na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
 Dokument DOC 

Załącznik:
ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNIKI MORSKIEJ i TRANSPORTU


 Dokument PDF 

Załącznik 1:
Terminarz realizacji procesu dyplomowania


 Dokument PDF 

Załącznik 2:
Wzór zgłoszenia tematu pracy dyplomowej


 Dokument PDF 

Załącznik 3:
Wzór tematu pracy dyplomowej


 Dokument PDF 

Załącznik 4:
Wniosek o zmianę tematu/opiekuna pracy dyplomowej


 Dokument PDF 

Załącznik 5:
Wymagania merytoryczne stawiane pracom dyplomowym


 Dokument PDF

 

Załącznik 6:
Wymagania edycyjne stawiane pracom dyplomowym


 Dokument PDF 

Załącznik 7:
Opinia promotora dotycząca pracy dyplomowej


 Dokument PDF 

Załącznik 8:
Wzór oświadczenia autora pracy dyplomowej


 Dokument PDF 

Załącznik 9:
Wzór podania do dziekana


 Dokument PDF 

Załącznik 10:
Wzór recenzji pracy dyplomowej


 Dokument PDF 

Załącznik 11:
Wzór protokołu egzaminu dyplomowego


 Dokument PDF 

Zarządzenie nr 80 Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2022 r.
w sprawie Procedury dyplomowania
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
 Dokument PDF 

Wniosek o wydanie dyplomu ukończenia studiów

 


 Dokument DOC

 

Obliczenie średniej ważonej ocen uzyskanych w czasie studiów
 na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

 

 

 Dokument DOC

Przewodniczący Komisji Egzaminów dyplomowych

 


Wykaz pytań na egzaminy dyplomowe 

Budowa jachtów:Chłodnictwo i klimatyzacja:


Logistyka:


Oceanotechnika:


Transport:

</td></tr></tbody></table>