Dyplomowanie

 

Zasady realizacji procesu dyplomowania
na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

 

 

 

Wniosek o wydanie dyplomu ukończenia studiów

 

 Dokument DOC

 

Uchwała nr 373/1 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
z dnia 12 marca 2019 r.

 

w sprawie zasad dyplomowania na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie


Załącznik:
ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNIKI MORSKIEJ i TRANSPORTU


Załącznik 1:
Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej


Załącznik 2:
Temat pracy dyplomowej


Załącznik 3:
Wymagania stawiane pracom dyplomowym na kierunku studiów
OCEANOTECHNIKA, TRANSPORT, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, BUDOWA JACHTÓW,
CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA, LOGISTYKA.

Załącznik 4:
Wymagania edycyjne dla prac dyplomowych realizowanych
w Wydziale Techniki Morskiej i Transportu


Załącznik 5:
Oświadczenie autora pracy dyplomowej

Załącznik 6:
Podanie do Dziekana o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

Załącznik 7:
Recenzja pracy dyplomowej

Załącznik 8:
Informacja o dacie i składzie składzie komisji egzaminu dyplomowego

Załącznik 9:
Protokół egzaminu dyplomowego

Załącznik 10:
Terminarz realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

Zarządzenie nr 16
Dziekana Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
Zasady postępowania antyplagiatowego na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu


 
 Dokument DOC

 

 


 Dokument DOC Dokument DOC Dokument DOC Dokument DOC

 


 Dokument DOC Dokument DOC

 
 Dokument DOC


 Dokument DOC

 

 Dokument DOC

 

 Dokument DOC

 

 Dokument DOC

 

 Dokument PDF

 

Dodatkowa informacja opiekuna pracy dyplomowej

 

 Dokument DOC

 

Obliczenie średniej ważonej ocen uzyskanych w czasie studiów
 na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

 

 Dokument DOC

 

Uchwała nr 356/5 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
z dnia 12 grudnia 2017 r.

 

w sprawie zmiany treści załącznika nr 2, 3 i 7 uchwały nr 326/1 Rady Wydziału z dnia 15 września 2015 r. 
(z późniejszymi zmianami) dotyczącej zasad dyplomowania
 na Wydziale
Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

 

 Dokument DOC

 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 356/5 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu 
  Temat pracy dyplomowej 

 

 Dokument DOC

 

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 356/5 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu 
Wymagania stawiane pracom dyplomowym na kierunku studiów Oceanotechnika

 

 Dokument DOC

 

Załącznik nr 7 do Uchwały nr 356/5 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu 
  Recenzja pracy dyplomowej 

 

 Dokument DOC

 

Uchwała nr 326/1 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
z dnia 15 września 2015 r.
w sprawie zasad dyplomowania na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

 Dokument DOC

 

Załącznik do Uchwały nr 326/1 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
Zasady dyplomowania na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

 

 Dokument DOC

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 326/1 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
Formularz zgłoszenia tematu pracy dyplomowej

 

 Dokument DOC

 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 326/1 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
Temat pracy dyplomowej

 

 Dokument DOC

 

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 326/1 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
Wymagania merytoryczne

 

 Dokument DOC

 

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 326/1 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
Wymagania edycyjne

 

 Dokument DOC

 

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 326/1 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
Oświadczenie autora pracy dyplomowej

 

 Dokument DOC

 

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 326/1 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

 

 Dokument DOC

 

Załącznik nr 7 do Uchwały nr 326/1 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
Wzór recenzji pracy dyplomowej

 

 Dokument DOC

 

Załącznik nr 8 do Uchwały nr 326/1 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
Informacja o egzaminie dyplomowym

 

 Dokument DOC

 

Załącznik nr 9 do Uchwały nr 326/1 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
Protokół egzaminu dyplomowego

 

 Dokument DOC

 

Załącznik nr 10 do Uchwały nr 326/1 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
Terminarz realizacji procesu dyplomowania

 

 Dokument DOC

Przewodniczący Komisji Egzaminów dyplomowych

 


Wykaz pytań na egzaminy dyplomowe 

Budowa jachtów:Chłodnictwo i klimatyzacja:Inżynieria bezpieczeństwa:


Oceanotechnika:


Transport: