Opłaty

Zasady pobierania i wysokości opłat

Należności związane z tokiem studiów wnoszone przez studentów i wolnych słuchaczy należy wpłacać wyłącznie na konto bankowe Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Do dokonania wpłaty niezbędny jest unikalny numer konta wygenerowany przez program STUDENT, który student otrzyma w dziekanacie. Numer konta zawiera oznaczenie cyfrowe tytułu wpłaty, wydziału oraz dane identyfikacyjne studenta (numeru albumu).


W związku z powyższym po odbiór numeru konta należy zgłaszać się
osobiście w dziekanacie Wydziału Techniki Morskiej i Transportu - pokój 21


Szczegółowe informacje nt. wysokości i zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne
podane są w poniższych dokumentach:


 

 

Zarządzenie nr 22
Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 02 marca 2023 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne
dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2023/2024
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

  Dokument PDF  (format:  pdf, rozmiar:  212 kB)

 

Zarządzenie nr 33 Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 1 marca 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne
dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

  Dokument PDF  (format:  pdf, rozmiar:  204 kB)

 

Zarządzenie nr 37 Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
dla studentów
rozpoczynających kształcenie
w roku akademickim 2021/2022 Dokument PDF  (format:  pdf, rozmiar:  158 kB)

 

Zarządzenie nr 28 Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 4 marca 2021 r.
w sprawie terminu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne
w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

  Dokument PDF  (format:  pdf, rozmiar:  728 kB)

 

Komunikat nr 7 Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 1 marca 2021 r.
o wysokości oraz sposobie wnoszenia opłat za wydanie dokumentów
i ich odpisów wydanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów

  Dokument PDF  (format:  pdf, rozmiar:  143 kB)

 

Komunikat nr 20 Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 19 września 2019 roku 
 o wysokości i sposobie wnoszenia opłat za wydanie dokumentów i ich odpisów
w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów

  Dokument PDF  (format:  doc, rozmiar:  48 kB)

 

Zarządzenie nr 23 Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 17 maja 2019 roku 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

  Dokument PDF  (format:  docx, rozmiar:  30 kB)

 

Zarządzenie nr 20 Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 17 maja 2019 roku 
w sprawie Zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne,
w tym tryb i warunki zwalniania z opłat,
oraz za kształcenie na studiach podyplomowych lub kształcenie w innej formie
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

 
 Dokument PDF  (format:  docx, rozmiar:  31 kB)

 

Zarządzenie nr 43 Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 12 czerwca 2018 roku 
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
w roku akademickim 2018/2019


  Dokument PDF  (format:  pdf, rozmiar:  2,58 MB)