Praktyki studenckie

Programowe praktyki studenckie

 

Wydział Techniki Morskiej i Transportu nawiązuje współpracuje z różnymi firmami i instytucjami, które oferują studentom naszego Wydziału realizację programowych praktyk studenckich, a także pracę po zakończeniu studiów.

Zaświadczenie o odbyciu praktyki w renomowanej firmie jest ważnym dokumentem i w przyszłości może wspierać podanie o pracę, a sama praktyka pozwala studentowi poznać realia pracy w konkretnym przedsiębiorstwie i motywuje do dalszej nauki, szczególnie języka angielskiego.
 


Wszystkie sprawy organizacyjne i formalne dotyczące praktyk studenckich na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu prowadzi:

dr hab. inż. Zbigniew Łosiewicz, prof. ZUT

Pełnomocnik Dziekana WTMiT ds. Praktyk Zawodowych


Dokumenty określające podstawę prawną, zasady i tryb zaliczania praktyk zawodowych oraz dokumenty wzorcowe:

Zarządzenie 114
Rektora Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
z dnia 30 września 2022 roku 
w sprawie zasad realizowania praktyk zawodowych studentów
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

    

 

 Dokument PDF  (format:  pdf, rozmiar:  7,81 MB)

 

Program studenckiej praktyki zawodowej

      

 

 Dokument DOC  (format:  doc, rozmiar:  25 kB)

 

Dziennik praktyk

      

 

 Dokument DOC  (format:  docx, rozmiar:  16,54 kB)

 

Studenckiej praktyki zawodowe
Wykaz przedsiębiorstw dla kierunku Budowa jachtów

      

 

 Dokument PDF  (format:  pdf, rozmiar:  126 kB)

 

Studenckiej praktyki zawodowe
Wykaz przedsiębiorstw dla kierunku Chłodnictwo i klimatyzacja

      

 

 Dokument PDF  (format:  pdf, rozmiar:  166 kB)

 

Studenckiej praktyki zawodowe
Wykaz przedsiębiorstw dla kierunku Logistyka

      

 

 Dokument PDF  (format:  pdf, rozmiar:  145 kB)

 

Studenckiej praktyki zawodowe
Wykaz przedsiębiorstw dla kierunku Oceanotechnika

      

 

 Dokument PDF  (format:  pdf, rozmiar:  91 kB)

 

Studenckiej praktyki zawodowe
Wykaz przedsiębiorstw dla kierunku Transport

      

 

 Dokument PDF  (format:  pdf, rozmiar:  153 kB)