Praktyki studenckie

Programowe praktyki studenckie

 

Wydział Techniki Morskiej i Transportu nawiązuje współpracuje z różnymi firmami i instytucjami, które oferują studentom naszego Wydziału realizację programowych praktyk studenckich, a także pracę po zakończeniu studiów.

Zaświadczenie o odbyciu praktyki w renomowanej firmie jest ważnym dokumentem i w przyszłości może wspierać podanie o pracę, a sama praktyka pozwala studentowi poznać realia pracy w konkretnym przedsiębiorstwie i motywuje do dalszej nauki, szczególnie języka angielskiego.
 


Wszystkie sprawy organizacyjne i formalne dotyczące praktyk studenckich na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu prowadzi:

dr hab. inż. Zbigniew Łosiewicz, prof. ZUT

Pełnomocnik Dziekana WTMiT ds. Praktyk Zawodowych


Dokumenty określające podstawę prawną, zasady i tryb zaliczania praktyk zawodowych oraz dokumenty wzorcowe:

Zarządzenie 169
Rektora Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
z dnia 20 listopada 2009 roku 
w sprawie zasad realizowania praktyk zawodowych studentów
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
 będących obywatelami polskimi. 

      Dokument PDF

 

Program studenckiej praktyki zawodowej

        Dokument DOC  (format:  doc, rozmiar:  25 KB)

 

Dziennik praktyk

        Dokument DOC  (format:  doc, rozmiar:  30 KB)

 

Studenckiej praktyki zawodowe - Wykaz przedsiębiorstw 

        Dokument PDF