Organizacja studiów

Dokumenty związane z organizacją studiów

 

Zarządzenie nr 48 Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 27 kwietnia 2023 r.
w sprawie określenia harmonogramu organizacji roku akademickiego 2023/2024


 
 Dokument PDF  (format:  pdf, rozmiar:  200 kB)

 

Zarządzenie nr 13 Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 02 lutego 2023 r.
zmieniające Zarządzenie nr 85 Rektora z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie harmonogramu organizacji roku akademickiego 2022/2023


 
 Dokument PDF  (format:  pdf, rozmiar:  182 kB)

 

Zarządzenie nr 98 Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 06 września 2022 r.
zmieniające Zarządzenie nr 85 Rektora z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie harmonogramu organizacji roku akademickiego 2022/2023


 
 Dokument PDF  (format:  pdf, rozmiar:  0,96 MB)

 

Zarządzenie nr 85 Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie harmonogramu organizacji roku akademickiego 2022/2023


 
 Dokument PDF  (format:  pdf, rozmiar:  1,37 MB)

 

Zarządzenie nr 52 Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie określenia harmonogramu organizacji roku akademickiego 2021/2022


 
 Dokument PDF  (format:  pdf, rozmiar:  148 kB)

 

Zarządzenie nr 90 Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 27 sierpnia 2021 r.
w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych
w roku akademickim 2021/2022


 
 Dokument PDF  (format:  pdf, rozmiar:  120 kB)