Organizacja studiów

Dokumenty związane z organizacją studiów

 

Zarządzenie 29 Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 4 marca 2021 r.
zmieniające Zarządzenie nr 58 Rektora z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie określenia harmonogramu organizacji roku akademickiego 2020/2021
studiów oraz studiów doktoranckich


 
 Dokument PDF

 

Zarządzenie nr 78 Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 1 czerwca 2020 roku 
zmieniające szczegółową organizację roku akademickiego 2019/2020
studiów oraz studiów doktoranckich


 
 Dokument PDF

 

Komunikat nr 24 Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 30 września 2019 roku 
 o harmonogramie organizacji roku akademickiego 2019/2020
studiów i studiów doktoranckich
oraz o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów


 
 Dokument PDF

 

Uchwała nr 95 Senatu
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 23 września 2019 roku 
w sprawie uchwały nr 51 Senatu ZUT z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 
studiów oraz studiów doktoranckich


 
 Dokument PDF