Organizacja studiów

Dokumenty związane z organizacją studiów

 

Komunikat nr 17 Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 21 lipca 2017 roku
o harmonogramie organizacji roku akademickiego 2017/2018
studiów wyższych i studiów doktoranckich
oraz o dniach wolnych od zajęć dla studentów i doktorantów


 
 Dokument PDF

 

Zarządzenie nr 103 Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie liczebności grup studenckich i doktoranckich


 
 Dokument PDF

 

Zarządzenie nr 54 Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 9 września 2011 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 103 Rektora z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie liczebności grup studenckich i doktoranckich


 
 Dokument PDF