Opiekunowie grup i konsultacje nauczycieli

Opiekunowie studentów I roku w roku akad. 2018/2019


  Budowa jachtów - dr inż. Monika Bortnowska

  Oceanotechnika - dr inż. Arkadiusz Zmuda

  Transport I stopień - dr hab. inż. Magdalena Kaup

  Transport II stopień - dr Jolanta Sułek 
Konsultacje dla studentów w semestrze zimowym roku akad. 2018/2019

Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa i Energetyki
Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego 
Katedra Logistyki i Ekonomiki Transportu
Zakład Budowy Statków i Jachtów
Zakład Mechaniki Konstrukcji i Wibroakustyki