Opiekunowie grup i konsultacje nauczycieli

Opiekunowie studentów I roku w roku akad. 2020/2021


  Budowa jachtów - dr inż. Monika Bortnowska

  Chłodnictwo i klimatyzacja - dr inż. Wojciech Tuchowski

  Logistyka - dr Jolanta Sułek 

  Transport S1 - dr inż. Joanna Sęk

  Transport S2 - dr Jolanta Sułek