Opiekunowie grup i konsultacje nauczycieli

Opiekunowie studentów I roku w roku akad. 2022/2023   Budowa jachtów - dr hab. inż. Andrzej Banaszek, prof. ZUT

   Logistyka - studia I stopnia - dr Jolanta Sułek

   Logistyka - studia II stopnia - dr Anna Wiktorowska-Jasik

   Transport - studia I stopnia - dr inż. Joanna Sęk


Konsultacje dla studentów
w semestrze zimowym roku akad. 2022/2023