Opiekunowie grup i konsultacje nauczycieli

Opiekunowie studentów I roku w roku akad. 2019/2020


  Budowa jachtów - dr inż. Monika Bortnowska

  Chłodnictwo i klimatyzacja - dr inż. Wojciech Tuchowski

  Logistyka - dr Jolanta Sułek 

  Oceanotechnika - dr inż. Arkadiusz Zmuda

  Transport - dr hab. inż. Magdalena Kaup
Konsultacje dla studentów w semestrze zimowym roku akad. 2019/2020