Pożyczki i kredyty

Dokumenty dotyczące
pożyczek i kredytów studenckich


 

Zarządzenie nr 124
Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 19 grudnia 2019 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyłaniania najlepszych absolwentów studiów wyższych 
w celu ustalenia uprawnionych do umorzenia kredytu studenckiego


  Dokument PDF  (format:  pdf, rozmiar:  3,27 MB)

 

Rozporządzenie MNiSzW
Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 20 grudnia 2018 roku
 w sprawie kredytów studenckich (Dz.U. z 2018 r. poz. 2468)


  Dokument PDF  (format:  pdf, rozmiar:  118 kB)

 

Zarządzenie nr 98
Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 22 grudnia 2017 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyłaniania najlepszych absolwentów studiów wyższych 
w celu ustalenia uprawnionych do umorzenia pożyczki albo kredytu studenckiego


  Dokument PDF  (format:  pdf, rozmiar:  2,53 MB)

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 5 lipca 2016 roku
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania,
spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich


 Dokument PDF  (format:  pdf, rozmiar:  694 kB)

 

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 9 grudnia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania
oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

 
 Dokument PDF  (format:  pdf, rozmiar:  165 kB)

 

Zarządzenie nr 81
Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 22 grudnia 2015 roku
zmieniające Zarządzenie nr 64 Rektora ZUT z dnia 12 grudnia 2014 roku
w sprawie Regulaminu wyłaniania grupy 5% najlepszych absolwentów studiów wyższych
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
uprawnionych do umorzenia 20% pożyczki lub kredytu studenckiego


  Dokument PDF  (format:  pdf, rozmiar:  1,19 MB)

 

Zarządzenie nr 64
Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 12 grudnia 2014 roku
w sprawie Regulaminu wyłaniania grupy 5% najlepszych absolwentów studiów wyższych
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
uprawnionych do umorzenia 20% pożyczki lub kredytu studenckiego


  Dokument PDF  (format:  pdf, rozmiar:  43 kB)