Pożyczki i kredyty

Dokumenty dotyczące
pożyczek i kredytów studenckich

 

Zarządzenie nr 98
Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 22 grudnia 2017 roku 
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyłaniania najlepszych absolwentów studiów wyższych 
w celu ustalenia uprawnionych do umorzenia pożyczki albo kredytu studenckiego


 
 Dokument PDF

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 5 lipca 2016 roku
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

 Dokument PDF

 

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 9 grudnia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

 

 Dokument PDF

 

Zarządzenie nr 81
Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 22 grudnia 2015 roku
zmieniające Zarządzenie nr 64 Rektora ZUT z dnia 12 grudnia 2014 roku
w sprawie Regulaminu wyłaniania grupy 5% najlepszych absolwentów studiów wyższych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
uprawnionych do umorzenia 20% pożyczki lub kredytu studenckiego


 
 Dokument PDF

 

Zarządzenie nr 64
Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 12 grudnia 2014 roku
w sprawie Regulaminu wyłaniania grupy 5% najlepszych absolwentów studiów wyższych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
uprawnionych do umorzenia 20% pożyczki lub kredytu studenckiego


 
 Dokument PDF