Katedra Mechaniki Konstrukcji

www.kmk.zut.edu.pl
Kierownik Katedry
prof. dr hab. inż. Ryszard Buczkowskiprof. zw.91 449 4911 WTMiT 428Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie

dr hab. inż. Andrzej Banaszek

prof. ZUT 91 449 4126
91 449 4850
WTMiT 212
WTMiT 441
Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
dr hab. inż. Maciej Taczała prof. ZUT 91 449 4743 WTMiT 224 Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
dr hab. inż. Zbigniew Sekulskiprof. ZUT 91 449 4463 WTMiT 222Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
dr inż. Tomasz Urbański adiunkt 91 449 4319 WTMiT 314 Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
dr inż. Arkadiusz Rzeczyckiadiunkt WTMiT 442Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
mgr inż. Eugeniusz Ginterasystent 91 449 4127 WTMiT 213Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie