Informacje bieżące

Zaproszenie na spotkanie organizacyjne 27.09.2022 10:15

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia Wydziału Techniki Morskiej i Transportu zaprasza wszystkie osoby przyjęte na pierwszy rok studiów stacjonarnych na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 03 października 2022 r. (poniedziałek), o godzinie 8:15 w sali 120 (audytorium, I piętro). Podczas spotkania przekazane zostaną informacje między innymi dotyczące legitymacji studenckich i dostępu do systemu e-dziekanat.

Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa.

Proszę o zabranie ze sobą dowodu tożsamości.

Zajęcia w semestrze zimowym 2022/2023 dla studentów studiów stacjonarnych rozpoczną się 03 października 2022 roku (poniedziałek), zgodnie z rozkładem zajęć, który będzie dostępny na stronie wydziału pod koniec września.