Informacje bieżące

Zajęcia dydaktyczne - realizowane na odległość 25.01.2022 12:51


Informujemy, że od dnia 26-01-2022 r. do 18-02-2022 r.

zajęcia dydaktyczne, zaliczenia i egzaminy  na wszystkich kierunkach studiów WTMiT,

będą realizowane za pomocą metod i technik kształcenia na odległość.