Informacje bieżące

Studenckie wyjazdy na studia w roku akademickim 2022/2023 13.01.2022 09:29

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ informuje, że harmonogram naboru oraz zasady kwalifikacji na studenckie wyjazdy na studia w roku akademickim 2022/2023 (pobyty rozpoczynające w semestrze zimowym i/lub letnim), zostały opublikowane na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl.

Nabór wniosków potrwa do 3 marca 2022 r., a wyniki naboru zostaną ogłoszone najprawdopodobniej do 15 marca 2022 r. Wnioski na wyjazdy na studia należy składać u wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+ dra hab. inż. Zbigniewa Sekulskiego, prof. ZUT (WTMiT, pok. 222, zbych@zut.edu.pl).