Kontakt

Zachodniopomorski UniwersytetTechnologiczny w Szczecinie 
Wydział Techniki Morskiej i Transportu

 Al. Piastów 41, 71-065 Szczecin
 
tel: 91 449 4771 - sekretariat Dziekana 

tel: 91 449 4920 - sprawy studenckie, pomoc materialna 
tel: 91 449 4052 - dydaktyka 

fax: 91 449 4737

 WWW:  www.wtmit.zut.edu.pl
e-mail: wtmit@zut.edu.pl