Katedra Logistyki i Ekonomiki Transportu

www.kliet.zut.edu.pl
Kierownik Katedry
prof. dr hab. inż. Iouri N. Semenov prof. zw. 91 449 4750 WTMiT 303 Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie

 

 

Zakład Inżynierii Systemów Transportowych
Kierownik Zakładu
prof. dr hab. inż. Iouri N. Semenov prof. zw. 91 449 4750 WTMiT 303 Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
dr inż. Ludmiła Filina-Dawidowicz adiunkt 91 449 4005 WTMiT 311 Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
dr hab. inż. Magdalena Kaup adiunkt 91 449 4428 WTMiT 315 Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie

 

 

Zakład Maszyn Transportowych
Kierownik Zakładu
dr hab. inż. Włodzimierz Rosochacki prof. nadzw. ZUT 91 449 4713 WTMiT 309 Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
dr Anna Wiktorowska-Jasik starszy wykładowca 91 449 4312 WTMiT 313 Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
dr Jolanta Sułek starszy wykładowca 91 449 4429 WTMiT 326 Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
mgr inż. Piotr Trojanowskiasystent 91 449 4750 Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
Laboratorium Inżynierii Transportu CAD
Kierownik Laboratorium
mgr inż. Wiesław Józiak wykładowca 91 449 4750 WTMiT 423A Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
Centrum Dydaktyczno-Badawcze Żeglugi Śródlądowej
Kierownik Centrum
dr inż. Wojciech Ignalewskiadiunkt 91 449 4750 WTMiT 306 Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
Pracownicy administracyjno-techniczni katedry
mgr inż. Katarzyna Kiraga samodzielny referent 91 449 4750 WTMiT 307 Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie