Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa i Energetyki

Kierownik Katedry
dr hab. inż. Wojciech Zeńczak prof. ZUT91 449 4431 WTMiT 401Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
  
prof. dr hab. inż. Leszek Malinowskiprof. zw.  91 449 4827 WTMiT 420Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
dr hab. inż. Agnieszka Ubowskaprof. ZUT91 449 4373WTMiT 424Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
dr inż. Arkadiusz Zmudaadiunkt 91 449 4640 WTMiT 422Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
dr inż. Renata Dobrzyńskaadiunkt91 449 4406WTMiT 415Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
dr inż. Agata Krystosik-Gromadzińskaadiunkt 91 449 4461WTMiT 429Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie