Rejestracja na semestr

 Zasady rozliczania osiągnięć studentów -
rejestracja na kolejny semestr

 

Uwaga:
Podczas rejestracji na semestr brane są pod uwagę wartości liczb Sn oraz Pn, które definiują liczbę punktów ECTS.

 

 

Zasady rozliczania osiągnięć studentów podczas rejestracji na semestr letni
w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

  Dokument DOCX

 

Podanie o skierowanie na powtarzanie zajęć w semestrze letnim
w roku akademickim 2019/2020 - wzór

  Dokument DOCX

 

Zasady rozliczania osiągnięć studentów podczas rejestracji na semestr letni
w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

  Dokument DOCX

 

Zasady rozliczania osiągnięć studentów podczas rejestracji na semestr zimowy
w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

  Dokument DOCX

 

Zasady rozliczania osiągnięć studentów podczas rejestracji na semestr zimowy
w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

  Dokument DOCX

 

Zasady rozliczania osiągnięć studentów podczas rejestracji na semestr letni
w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

  Dokument DOCX

 

Zasady rozliczania osiągnięć studentów podczas rejestracji na semestr zimowy
w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

  Dokument DOCX

 

Zasady rozliczania osiągnięć studentów podczas rejestracji na semestr letni
w roku akademickim 2015/2016 na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

  Dokument DOCX

 

Uchwała nr 62 Senatu
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie określenia wartości Sn i Pn na studiach wyższych
oraz warunków rejestracji na ostatni semestr studiów w roku akademickim 2015/2016

 

 

 Dokument PDF       

 

Zasady rozliczania osiągnięć studentów podczas rejestracji na semestr zimowy
w roku akademickim 2015/2016 na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

  Dokument DOCX

 

Karta osiągnięć

  Dokument DOCX

 

Uchwała nr 63 Senatu
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 22 września 2014 roku
w sprawie określenia wartości Sn i Pn na studiach wyższych
oraz warunków rejestracji na ostatni semestr studiów w roku akademickim 2014/2015

 

 

 Dokument PDF       

 

Uchwała nr 302/2 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
z dnia 18 czerwca 2013 roku
określająca wartości liczb Sn i Pn definiujących minimalną liczbę punktów ECTS podczas rejestracji na kolejny semestr

 

 

 Dokument PDF       

 

Uchwała nr 302/3 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
z dnia 18 czerwca 2013 roku
określająca okresy wyłączone z możliwości zdawania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń, które są przeznaczone na przeprowadzenie rejestracji studentów na semestr letni roku akademickiego 2013/2014 i semestr zimowy roku akad. 2014/2015

 

 

       Dokument DOC