Rejestracja na semestr

 Zasady rozliczania osiągnięć studentów -
rejestracja na kolejny semestr

 

Uwaga:
Podczas rejestracji na semestr brane są pod uwagę wartości liczb Sn oraz Pn, które definiują liczbę punktów ECTS.

 

 

Podanie o skierowanie na powtarzanie zajęć w semestrze zimowym
w roku akademickim 2020/2021 - wzór

  Dokument DOCX

 

Zasady rozliczania osiągnięć studentów podczas rejestracji na semestr zimowy
w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

  Dokument DOCX

 

UCHWAŁA NR 91
Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wartości Sn i Pn
oraz warunków rejestracji na ostatni semestr studiów

  Dokument DOCX

 

Podanie o skierowanie na powtarzanie zajęć w semestrze letnim
w roku akademickim 2019/2020 - wzór

  Dokument DOCX

 

Zasady rozliczania osiągnięć studentów podczas rejestracji na semestr letni
w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

  Dokument DOCX

 

Zasady rozliczania osiągnięć studentów podczas rejestracji na semestr zimowy
w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

  Dokument DOCX

 

Zasady rozliczania osiągnięć studentów podczas rejestracji na semestr zimowy
w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

  Dokument DOCX  (format:  docx, rozmiar:  14,80 KB)

 

Zasady rozliczania osiągnięć studentów podczas rejestracji na semestr letni
w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

  Dokument DOCX  (format:  docx, rozmiar:  14,61 KB)

 

Zasady rozliczania osiągnięć studentów podczas rejestracji na semestr zimowy
w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

  Dokument DOCX  (format:  docx, rozmiar:  14,50 KB)

 

Zasady rozliczania osiągnięć studentów podczas rejestracji na semestr letni
w roku akademickim 2015/2016 na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

  Dokument DOCX  (format:  docx, rozmiar:  14,31 KB)

 

Uchwała nr 62 Senatu
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie określenia wartości Sn i Pn na studiach wyższych
oraz warunków rejestracji na ostatni semestr studiów w roku akademickim 2015/2016

 

 

 Dokument PDF  (format:  pdf, rozmiar:  1,61 MB)       

 

Zasady rozliczania osiągnięć studentów podczas rejestracji na semestr zimowy
w roku akademickim 2015/2016 na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

  Dokument DOCX  (format:  docx, rozmiar:  14,30 KB)

 

Karta osiągnięć

  Dokument DOCX  (format:  docx, rozmiar:  16,31 KB)

 

Uchwała nr 63 Senatu
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 22 września 2014 roku
w sprawie określenia wartości Sn i Pn na studiach wyższych
oraz warunków rejestracji na ostatni semestr studiów w roku akademickim 2014/2015

 

 

 Dokument PDF  (format:  pdf, rozmiar:  1,23 MB)       

 

Uchwała nr 302/2 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
z dnia 18 czerwca 2013 roku
określająca wartości liczb Sn i Pn definiujących minimalną liczbę punktów ECTS podczas rejestracji na kolejny semestr

 

 

 Dokument PDF  (format:  pdf, rozmiar:  29 KB)       

 

Uchwała nr 302/3 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
z dnia 18 czerwca 2013 roku
określająca okresy wyłączone z możliwości zdawania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń, które są przeznaczone na przeprowadzenie rejestracji studentów na semestr letni roku akademickiego 2013/2014 i semestr zimowy roku akad. 2014/2015

 

 

       Dokument DOC  (format:  doc, rozmiar:  231 KB)