Regulamin

Regulamin studiów wyższych
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie

 

Uchwała nr 31 
Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 26 kwietnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów wyższych
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

 

 

 Dokument PDF

 

Uchwała nr 79 
Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
zmieniająca uchwałę Senatu ZUT z dnia 26 kwietnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów wyższych
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

 

 

 Dokument PDF