Regulamin

Regulamin studiów wyższych
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie

 

Uchwała nr 29
Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów wyższych
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

 

 

 Dokument PDF

 

Uchwała nr 35
Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 27 kwietnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów wyższych
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

 

 

 Dokument PDF

 

Uchwała nr 25
Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 28 kwietnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia "Regulaminu studiów wyższych
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie"

 

 

 Dokument PDF

 

Uchwała nr 16
Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 26 marca 2012 roku
w sprawie uchwalenia "Regulaminu studiów wyższych
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie"

 

 

 Dokument PDF

 

Uchwała nr 30
Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie uchwalenia "Regulaminu studiów wyższych
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie"

 

 

 Dokument PDF

 

Uchwała nr 58
Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian "Regulaminu studiów wyższych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie"

 

 

 Dokument PDF