Pomoc materialna

 

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

  

 Dokument PDF

 

  INFORMACJE DLA STUDENTÓW DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

 

 Dokument PDF

 

  INFORMACJE DLA STUDENTÓW DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ
W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

 

 Dokument PDF

 

Zarządzenie nr 60 Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 28 września 2017 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

 Dokument PDF

 

Zarządzenie nr 61 Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 28 września 2017 roku
w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów
 w roku akademickim 2017/2018

 

 Dokument PDF

 INFORMACJE DLA STUDENTÓW DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 - SEMESTR LETNI
TERMINY PORZĄDKOWE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE:

STYPENDIUM SOCJALNEGO (STYPENDIUM SOCJALNEGO O PODWYŻSZONEJ WYSOKOŚCI),

STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,

ZAPOMOGI

Student może złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym stypendium socjalnego o podwyższonej wysokości), stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi w każdym terminie.
TERMINY PORZĄDKOWE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE:

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Przy złożeniu przez studenta wniosku wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie Wydziału do 11-03-2016 r. , wypłata przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej (wg listy rankingowej najlepszych studentów) świadczenia nastąpi 11-04-2016 r. (z wyrównaniem za miesiąc marzec).UWAGA!

Złożenie wniosku po 11-03-2016 r. może skutkować nie zamieszczeniem nazwiska studenta na liście rankingowej

oraz brakiem przyznania stypendium, z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w semestrze letnim.

 

 

 

Zarządzenie nr 54 Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 25 września 2015 roku
w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie" 

 Dokument PDF

 

Zarządzenie nr 55 Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 25 września 2015 roku
w sprawie wysokości świadczeń stypendialnych dla studentów w roku akademickim 2015/2016
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie" 

 Dokument PDF

 

Informacje dla studentów
dotyczące przyznawania pomocy materialnej
w roku akademickim 2013/2014

 Dokument PDF

 

Wzory wniosków do pobrania oraz dodatkowych oświadczeń
(wnioski: o przyznanie stypendium socjalnego, o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, o przyznanie zapomogi;
oświadczenia: dot. sytuacji materialnej studenta, dot. nieopodatkowanych dochodów,
dot. ryczałtu - karta podatkowa, dot. składki zdrowotnej, dot. dochodu opodatkowanego
podatkiem dochodowym, dot. gospodarstwa rolnego)
z dnia 16 września 2013 roku

 

Zarządzenie nr 40 Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 24 lipca 2013 roku
w sprawie wysokości świadczeń stypendialnych dla studentów
na rok akademicki 2013/2014

 

 

Zarządzenie nr 39 Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 19 lipca 2013 roku
w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie"

  

 

Wnioski o stypendia i pomoc materialną

należy składać w dziekanacie (pok. 21)