Zakład Budowy Statków i Jachtów

www.zbsij.zut.edu.pl
Kierownik Zakładu

dr hab. inż. Andrzej Banaszek,
prof. nadzw. ZUT 

prof. nadzw. ZUT  91 449 4126
91 449 4850
WTMiT 212
WTMiT 441
Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
dr inż. Monika Bortnowskastarszy wykładowca 91 449 4720 WTMiT 216 Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
dr hab. inż. Zbigniew Łosiewicz adiunkt 91 449 4126 WTMiT 12 Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
dr inż. Tomasz Urbański adiunkt 91 449 4319 WTMiT 314 Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
mgr inż. Eugeniusz Ginterwykładowca 91 449 4127  Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
Laboratorium Budowy Jachtów
Kierownik Laboratorium
dr inż. Monika Bortnowskastarszy wykładowca 91 449 4720 WTMiT 216 Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
Krzysztof Szelangiewicz mistrz 91 449 4808 WTMiT 214 Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
Laboratorium Spawania Konstrukcji Wielkowymiarowych
Kierownik Laboratorium
dr inż. Tomasz Urbański adiunkt 91 449 4319 WTMiT 314 Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
Pracownicy administracyjno-techniczni katedry
Jolanta Gutkowska starszy technik 91 449 4126 WTMiT 210 Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie