Informacje bieżące

Listy osób zakwalifikowanych na studia prowadzone na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu 12.07.2021 11:57


Lista osób zakwalifikowanych na kierunki Budowa jachtów, Chłodnictwo i klimatyzacja, Oceanotechnika, Transport:
- alfabetyczna
- wg punktów

Lista osób zakwalifikowanych na kierunek Logistyka:
- alfabetyczna
- wg punktów

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia powinien złożyć komplet dokumentów
w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 13 - 22 lipca 2021 r.

Dużury WKR WTMiT: od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 - 14:00
(Szczecin, Al. Piastów 41, pokój 26)
Więcej informacji: tel. 91 449 4280 lub e-mail: rekrutacjawtmit@zut.edu.pl