Rada WTMiT

Dziekan Wydziału Techniki Morskiej i Transportu

dr hab. inż. Maciej Taczała, prof. ZUT 

 

Prodziekani

 • dr hab. inż. Ludmiła Filina-Dawidowicz 
 • dr Jolanta Sułek
 • dr inż. Wojciech Tuchowski

 

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
zatrudnieni na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy 
 • dr hab. inż. Andrzej Banaszek, prof. ZUT 
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Buczkowski
 • prof. dr hab. inż. Sergiy Filin 
 • dr hab. inż. Magdalena Kaup
 • dr hab. inż. Zbigniew Łosiewicz 
 • prof. dr hab. inż. Leszek Malinowski 
 • dr hab. inż. Piotr Nikończuk 
 • dr hab. inż. Włodzimierz Rosochacki, prof. ZUT 
 • dr hab. inż. Zbigniew Sekulski 
 • prof. dr hab. inż. Iouri N. Semenov 
 • dr hab. inż. Maciej Taczała, prof. ZUT 
 • prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski 
 • dr hab. inż. Wojciech Zeńczak 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale 
 • dr inż. Arkadiusz Zmuda 
 • dr Jolanta Sułek 

 

Przedstawiciele studentów wydziału
 • Przemysław Deszczyński
 • Krzysztof  Maciejuk
 • Sara Stankiewicz
 • Jakub Szatkowski

 

Przedstawiciele pracowników zatrudnionych na wydziale niebędących nauczycielami akademickimi 
 • mgr inż. Izabela Jaguszewska 

 

Honorowi Członkowie Rady Wydziału
 • prof. dr inż. Eugeniusz Skrzymowski
 • prof. dr hab. inż. Mieczysław Hann
 • prof. dr hab. inż. Stefan Żmudzki 
 • dr hab. inż. Ryszard Getka
 • prof. dr hab. inż. Stefan Weyna 

 

Osoby zaproszone z głosem doradczym
 • dr hab. inż. Zbigniew Łosiewicz - przedstawiciel NSZZ Solidarność