Sprawozdania z ankietyzacji

ANK-2-ZUT-2018/2019

 15-04-2019

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2018/2019 - semestr letni

ANK-ZUT-2018/2019

 14-01-2019

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2018/2019

ANK-ZUT-2017/2018

 10-12-2018

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Techniki Morskiej i Transportu ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018

 AN-SPRW-2017/2018

31-10-2018

Analiza sprawozdań jednostek organizacyjnych WTMiT z ankietyzacji zajęć dydaktycznych za semestr zimowy roku akad. 2017/2018

ANK-ZUT-2016/2017

 22-05-2018

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Techniki Morskiej i Transportu ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017

ANK-ZUT-2014/2015

17-07-2015

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2014/2015

WYN-ABS-2013/2014

24-03-2015

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta za rok akademicki 2013/2014

ANK-ABS-2013/2014

23-02-2015

Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademicki 2013/2014

ANK-ZUT-2013/2014

14-01-2015

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2013/2014

ANK-ABS-2011/2012

10-05-2013

Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów wyższych Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT w Szczecinie za rok akademicki 2011/2012