Informacje bieżące

Program stypendialny Prezydenta Miasta Szczecin 25.09.2017 10:31

W październiku 2017 r. rozpocznie się kolejna edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów, którego celem jest wspieranie rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego. O stypendium mogą się ubiegać studenci i doktoranci spełniający warunki określone w Regulaminie i reprezentujący wybrane dziedziny nauki i sztuki oraz kierunki i specjalności podane w Regulaminie.

Program stypendialny Prezydenta Miasta Szczecin - szczegóły